Rosendal

KSM leverarade och monterade väggelement till ett stort bostadsprojekt i Rosendal.