Umestan Entreprenadspark

Åt Selbergs Entreprenad byggde KSM Construction upp en stålstomme för en kontorsbyggnad på 10 000 kvm som ligger i Umestan Entrepenadpark.